Orman Ve Ormancılık Adına Her Şey
Orman Hayattır...

Ülkemizde Orman Yangınları-Meteroloji

Orman yangınları küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları itibarıyla bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin başında gelmektedir. Yangınlar, dünya çapında her yıl milyonlarca hektar orman alanının yanmasına, katrilyonlarla ifade edilen yangınla mücadele masrafına, reaksiyonel değer ve hatta can ve mal kayıplarına neden olabilen önemli bir tehdittir. Artan nüfus ve aşırı tüketim doğal kaynakların özellikle ormanların hızla yok olmasına neden olmaktadır. Yangınlar sonucu olan bu kayıp,

  • erozyon
  • kütle kaybı
  • su kaynaklarının bozulması
  • hava kirliliği
  • çölleşme, sel, heyelan, çığ gibi felaketleri de beraberinde getirmektedir.

Global orman alanı, dünya nüfusundaki artışla ters orantılı olarak, devamlı bir daralma süreci sergilemiştir. M.Ö. 2000 yılından önce yaklaşık 8 milyar hektar olan dünya ormanları son 150 yılda endişe verici bir hızla azalma eğilimine girmiş ve son verilere göre toplam alanı 3.2 milyar hektar düzeyine inmiştir. Bu azalmada orman yangınlarının küçümsenemeyecek bir rolü vardır.

Türkiye’ deki orman alanlarının azalması dünyadaki gelişmelere paralellik göstermektedir.

M.Ö. 10 000 %72 orman, %17 bozkır (step). Şu anda %26 orman, %35 bozkır.

Ormana zarar veren faktörler arasında daima önemini koruyan yangın Türkiye’ de ormanların sürekliliğini tehlikeye sokan etkenlerin en önemlilerinden biridir. Özellikle orman yangınlarının çıkmasında ve yayılmasında en uygun koşullara sahip, Akdeniz ikliminin etkili olduğu ülkemizin önemli bir kısmı bu doğal afetin devamlı etkisi altındadır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız: