Orman Ve Ormancılık Adına Her Şey
Orman Hayattır...

Orman Yangınları Nasıl Önlenir?

* Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalıdır. (Cam, güneş ışığını bir büyüteç gibi çimenlere çeker. Çimenler, tutuşarak çimenlerin alevlenmesine yangının oluşmasına neden olacaktır.) * Mangal küllerini söndürmeden dökmemeliyiz. Çünkü çimenler tutuşabilir. * Sigara izmariti yanık olarak atılmamalı,çünkü sigara izmariti çimenleri yakar ve yangın oluşur. * Bir yangın gördüğümüz zaman 110 yangın ihbar hattına bildirmeliyiz; eğer bu bir orman yangınıysa, o zaman 177 alo orman yangını ihbar hattına bildirmeliyiz. * Halk görevli kişiler ve çevre örgütleri tarafından bilinçlendirilmeli, bu konuda seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir. * Ormanda ateş yakmamalıyız, yakmak zorundaysak çimensiz bir alanda ateşin etrafına taş koyarak yakmalıyız. 1-Orman sık yetişen ve diğer bitkilerin geniş alanlar içinde oluşturduğu topluluk. Aralarında yaşama ortaklığı bulunan bitki, hayvan, iklim ve toprak, ormanın başlıca öğeleridir. Ormanlar kara yüzeyinin yaklaşık yarısını kaplıyordu. Ancak günümüzde karaların yalnız 0 kadarı ağaçla örtülüdür. Bu ağaçlardan yarısının çoğu da ekonomik değeri az tropik çeşitlerden oluşur. İklim, özellikle yağış, orman biçimlerinin oluşmasında temel etkendir. ORMANLARIN ÖNEMİ VE KORUNMASI Ormanların asıl ve yan ürünleri elde edilmesinin yanı sıra, dolaylı yollardan türlü biçimlerde yararlanılmaktadır. Ormanlar; su sağlama, su varlığını koruma ve düzenlemede önemli rol oynar. Kar ve yağmur biçimindeki yağışlar, ormanlardaki bitkilerin yaprak, dal, gövde ve kökleri tarafından tutulur. 2-Böylece sel ve taşkınlar önlendiği gibi, yer altı sularının oluşması sağlanır. Yer altı su kaynaklarının yıl boyunca sürekli ve düzenli su sağlanmasında ormanlar birinci derecede rol oynar. Ormanlar, rüzgarın hızını keser, akarsuların toprağı koparma ve taşırmasına engel olur. Böylece, erozyon önlemede önemli bir etmendir. Sıcaklığın düzenlenmesinde, yağmur oluşumuna katkı, toprağın donmasını ve çözülmesini geciktirme, rüzgarın kurutucu etkilerini azaltma vb. fonksiyonlarını ile ormanlar iklim üzerinde de olumlu etkiler de bulunur. Hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi; eğlenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanları sağlaması bakımından ormanlar, insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Ormanlarda yapılan üretim ve taşıma,işleri, öncelikle orman içi ve çevresindeki köylülere yaptırılmaktadır. 3-Ormanların giderek yok olması, birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Doğu Karadeniz bölümü başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde sık sık rastlanan heyelanlar, su ve çamur baskınları, baraj ve göletlerin kısa sürede dolarak kullanılmaz duruma gelmesi, şiddetli erozyon, orman ürünlerinin yetersiz oluşu bu sorunların başlıcalarıdır. Orman işletmeciliğinde bir yandan var olanlar kullanılırken, öte yandan yeni orman alanları yetiştirme zorunluluğu vardır. Var olan ağaçları korumak, kesilen ağaçların yerine yen ağaçlar dikmek, bozulan orman alanlarını ıslah etmek bu değerli varlığı korumanın başlıca yollarıdır. Ancak, orman gibi değerli bir varlık için her türlü güçlüğe katlanılmalıdır. Ormanın korunması için yapılması gereken başlıca çalışmalar şunlardır: -Yangınlarla, kesimlerle ve diğer nedenlerle açılmış olan orman alanlarını ağaçlandırmak, buralarda doğal ortama uygun ağaçlar yetiştirmek, -Yamaçları ve kıyılarda kum tepeciklerini ağaçlandırmak. Böylece hem orman varlığını artırmak hem de erozyonu önlemek, -Odun ham maddesi ihtiyacını karşılamak üzere, çabuk büyüyen ağaç türlerini yetiştirmeye özen göstermek...Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: gülay, 25.11.2015, 20:25 (UTC):
cevreyi anlatan yazıBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız: